Usługi księgowe

Poprowadzimy Twoje księgi rachunkowe, w takim zakresie, żeby Twoje potrzeby były w pełni zaspokojone.

Czym się wyróżniamy na tle
tradycyjnych biur rachunkowych?

Relacje

 • zależy nam na kontakcie z naszym Klientem, dlatego organizujemy regularne spotkania i omawiamy bieżące sprawy,
 • kładziemy duży nacisk na jakość komunikacji z Klientem,
 • dla nas ważne jest wysłuchanie Klienta i zrozumienie jego potrzeb, żeby móc odpowiednio je zaspokoić,
 • chcemy budować relacje długoterminowe z naszymi Klientami i być zaufanym zespołem wspierającym rozwój Klienta.

Elastyczność

 • jesteśmy elastyczni:
  • usługi możemy świadczyć zdalnie lub u naszych Klientów, w zależności od potrzeb,
  • u Klientów możemy być na stałe lub pełnić dyżury z ustaloną częstotliwością,
 • możemy pracować na własnym programie lub na programie Klienta,
 • pracujemy na różnych programach księgowych, dzięki czemu możemy przejąć księgowość w trakcie roku bez zmiany systemu księgowego co istotnie zmniejsza koszt takiej migracji,
 • współpracujemy z biurami rachunkowymi i doradcami podatkowymi, dzięki czemu jesteśmy bardziej elastyczni.

Doradztwo

 • pomagamy wdrażać systemy księgowe,
 • wspieramy klientów naszym doświadczeniem branżowym (handlowym, usługowym, produkcyjnym) i wdrażamy dobre praktyki,
 • pomagamy wdrażać system ocr/obiegu dokumentów, 
 • patrzymy na procesy u klientów, które zestawiamy z naszymi i proponujemy rozwiązania optymalne z punktu widzenia pary (klient-my) a nie tylko z naszego punktu widzenia,
 • rozumiemy naszą rolę jako wspierającą organizację klienta.

Zaangażowanie

 • nasza praca kończy się dopiero w momencie udostępnienia zestawu raportów księgowych oraz danych finansowych dla kontrolingu, a nie tylko na ewidencji zdarzeń gospodarczych pod kątem podatkowym i “wysłaniu jpk”,
 • opracowujemy plan kont, wymiary kontrolingowe niezbędne do rachunkowości zarządczej.

Automatyzacja

 • dążymy do jednokrotnego wprowadzania danych, które służą obu stronom (Klientowi i nam)
 • pracujemy na różnych programach około księgowych np. SaldeoSmart, dzięki czemu eliminujemy podwójną pracę i dajemy naszym Klientom narzędzia do zarządzania archiwum dokumentów, przelewami itp.

Zobacz także

Interesują Cię nasze usługi?