Due diligence księgowe

Czym się wyróżniamy na tle
tradycyjnych biur rachunkowych?

Due diligence funkcji finansowej spółki portfelowej

 • Analiza funkcji finansowej w przyszłej spółce portfelowej, kończąca się zbiorem obserwacji i rekomendacji dotyczących m.in.:
   • obiegu dokumentów,
   • ekosystemu finansowego,
   • planu kont,
   • raportów zarządczych,
   • procesów finansowych.
 • Dzięki temu właściciel/zarząd może mieć plan działania dla przyszłego dyrektora/menadżera finansowego.
 • Jest to inny rodzaj usługi niż due diligence finansowe.

Budowa funkcji finansowej w spółkach portfelowych

 • Możemy wesprzeć rozwijanie funkcji finansowej spółki portfelowej we wszystkich obszarach działu finansowego tj.:
  • kadry i płace,
  • księgowość,
  • kontroling,
  • dyrektor finansowy.
 • Wsparcie może być na czas określony (tzw. interim) lub określony i częściowy (tzw. part time).
 • Wsparcie może obejmować:
  • prowadzenie bieżącej obsługi,
  • budowę ekosystemu finansowego,
  • wprowadzanie obiegu dokumentów,
  • digitalizację informacji księgowych,
  • eliminację podwójnej pracy,
  • wprowadzenie zmian do planu kont i wymiarów kontrolingowych.

Budowa w funduszu narzędzia – raportowanie o spółkach portfelowych

 • Polega na bezpośrednim połączeniu z bazami danych.
 • Jest uniezależnione od informacji generowanych przez samą spółkę.
 • Istotnie zmniejsza obciążenie czasowe spółek portfelowych samym raportowaniem.
 • Daje podgląd pod każdą spółkę w trybie live.

Interesują Cię nasze usługi?