Prognoza cash flow

  • Projektujemy zestawienia, które pomagają zarządzać przepływami pieniężnymi.
  • Do prognozowania przepływów pieniężnych, preferujemy tygodniowy interwał w okresie najbliższych 3 miesięcy tj. 12 okresów.
  • Narzędzie powinno być co tydzień aktualizowane o dane rzeczywiste.
  • Analiza przepływów miesięcznych w następnych okresach tj. w 4 miesiącu i następnych, powinna raczej wynikać z modelu finansowego i forecast’u.

Interesują Cię nasze usługi?