Proces rekrutacyjny

… nie taki straszny jak się wydaje!

Jak wygląda nasz proces rekrutacyjny?

Proces rekrutacyjny w naszej firmie przebiega wieloetapowo, ponieważ wiemy, że to pracownicy są największą wartością firmy. Dlatego zależy nam na rzetelnej ocenie kandydatów i wyborze tych osób, które oprócz posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności, najlepiej wpisują się w naszą kulturę organizacyjną.

Szanujemy czas – swój oraz naszych Kandydatów.
Dzięki wstępnej rozmowie telefonicznej oraz
weryfikacji wiedzy przy pomocy testów kompetencyjnych,
możemy ograniczyć ryzyko odbywania spotkań
rekrutacyjnych, które z góry byłyby skazane
na niepowodzenie ze względu na rozbieżność
w oczekiwaniach obu stron.

Traktujemy innych tak, jak sami
chcielibyśmy być traktowani, dlatego dbamy
o dobre relacje z Kandydatami i ich
doświadczenia w procesie rekrutacyjnym.
Po nawiązaniu kontaktu z Kandydatem jesteśmy w bieżącym kontakcie i po każdym zakończonym etapie procesu
rekrutacyjnego udzielamy informacji zwrotnej,
a nowo zatrudnionym Pracownikom zapewniamy płynne wdrożenie
w nowe obowiązki.

Weryfikacja
nadesłanych CV

Wstępna rozmowa
telefoniczna

Testy
kompetencyjne

Spotkanie
z Rekruterem
(w biurze lub
online)

Spotkanie
z bezpośrednim
przełożonym i/lub
prezesem firmy

Oferta pracy