Proces rekrutacyjny

Stale prowadzimy procesy rekrutacyjne na stanowiska księgowe wszystkich szczebli, ponieważ jako firma outsourcingowa chcemy być gotowi w każdej chwili na przyjęcie nowego Klienta. 

Jak wygląda nasz proces rekrutacyjny?

 

Proces rekrutacyjny w naszej firmie przebiega wieloetapowo, ponieważ wiemy, że to pracownicy są największą wartością firmy. Dlatego zależy nam na rzetelnej ocenie kandydatów i wyborze tych osób, które oprócz posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności, najlepiej wpisują się w naszą kulturę organizacyjną.

Szanujemy czas – swój oraz naszych Kandydatów.
Dzięki wstępnej rozmowie
telefonicznej oraz weryfikacji wiedzy przy
pomocy testów kompetencyjnych, możemy
ograniczyć ryzyko odbywania spotkań
rekrutacyjnych, które z góry byłyby skazane
na niepowodzenie ze względu na rozbieżność
w oczekiwaniach obu stron.

Traktujemy innych tak, jak sami
chcielibyśmy być traktowani, dlatego dbamy
o dobre relacje z Kandydatami i ich
doświadczenia w procesie rekrutacyjnym.
Po każdym zakończonym etapie procesu
rekrutacyjnego udzielamy informacji zwrotnej Kandydatom,
a nowo zatrudnionym Pracownikom zapewniamy płynne wdrożenie
w nowe obowiązki.

Weryfikacja
nadesłanych CV

Wstępna rozmowa
telefoniczna

Testy
kompetencyjne

Spotkanie
z Rekruterem
(w biurze lub
online)

Spotkanie
z bezpośrednim
przełożonym i/lub
prezesem firmy

Oferta pracy