Poznaj naszą filozofię.
Może będzie nam po drodze?

Kompetencje & budżet

Dlaczego outsourcing?
Każde przedsiębiorstwo potrzebuje kombinacji kompetencji działu finansowego, przy czym nie dla wszystkich istnieje konieczność budowy takiego działu wewnętrznie. Celem outsourcingu jest dopasowanie wymaganych kompetencji i dostępnego budżetu.

faktyczne potrzeby

outsourcing

własny dział finansowy

Dlaczego outsourcing? Outsourcing jest elastyczny, zakres współpracy może być rozszerzony, zmniejszony lub zmieniony z upływem czasu tak, aby był dopasowany do aktualnych potrzeb organizacji.

CZAS

Dlaczego finker? Tradycyjne biuro rachunkowe przede wszystkim świadczy usługi księgowe i płacowe. My z kolei, nastawiając się na długoterminową współpracę, możemy zapewnić znacznie szerszy zakres współpracy wspierający organizację na każdym etapie jej rozwoju.

Naszym celem jest optymaliacja procesów finansowych oraz zbudowanie ekosystemu finansowego służącego rozwojowi organizacji.

W efekcie Klient otrzymuje zestaw wartościowych raportów tłumaczących bieżącą sytuację finansową i wspierających podejmowanie decyzji wpływających na przyszłość jego firmy.

Miesięczny rachunek
zysków i strat

Miesięczny bilans
 (analiza kapitału obrotowego)

Miesięczne zestawienie
przepływów pieniężnych

Porównanie wykonania
do budżetu

prognoza przepływów
pieniężnych na kolejne
12 tygodni/3 miesiące

Rachunek zysków i strat z możliwością
“wklikania się” w dół aż do poziomu
zapisu/dokumentu – nie ma potrzeby
zadawania księgowym pytań typu
“co składa się na tę pozycję kosztów?”.

Wiekowanie
rozrachunków

Zestawienie kosztów
nie stanowiących kosztów
uzyskania przychodó.

i wiele więcej….

Czekamy na Ciebie!

ul. Wilcza 71/2
00-679 Warszawa

Co jeszcze nas wyróżnia?

  • Różne systemy księgowe
  • Wiele obszarów ekspertyz
  • Zdywersyfikowane zespoły księgowe
  • Sieć współpracujących doradców podatkowych i innych ekspertów
  • Wartości jakimi się kierujemy