Wsparcie funduszy inwestycyjnych
typu venture capital (VC)

Due diligence funkcji finansowej spółki portfelowej:

  • analiza funkcji finansowej w przyszłej spółce portfelowej, kończąca się zbiorem obserwacji i rekomendacji,
  • dzięki temu fundusz może mieć plan działania dla przyszłego dyrektora/menadżera finansowego,
  • jest to inny rodzaj usługi niż due diligence finansowe.

Budowa funkcji finansowej w spółkach portfelowych:

 • możemy wesprzeć rozwijanie funkcji finansowej spółki portfelowej we wszystkich obszarach działu finansowego tj.:
  • kadry i płace,
  • księgowość,
  • kontroling,
  • dyrektor finansowy;
 • wsparcie może być na czas określony (tzw. interim) lub określony i częściowy (tzw. part time);
 • wsparcie może obejmować:
  • bieżącą obsługę,
  • budowę ekosystemu finansowego,
  • wdrażanie obiegu dokumentów,
   • digitalizację informacji księgowych
   • eliminację podwójnej pracy
   • wprowadzenie zmian do planu kont i wymiarów kontrolingowych.

Budowa w funduszu narzędzia – raportowanie o spółkach portfelowych:

 • polegającego na bezpośrednim połączeniu z bazami danych,
 • niezależnego od informacji generowanych przez samą spółkę,
 • istotnie zmniejszającego obciążenie czasowe spółek portfelowych samym raportowaniem,
 • dającego podgląd pod każdą spółkę w trybie live.

Interesują Cię nasze usługi?