Role part-time / interim

Czas/stopień zaangażowania jest jednym z parametrów, który pozwala dostosować usługę do potrzeb i/lub fazy rozwoju naszych Klientów.

Czym się wyróżniamy na tle
tradycyjnych biur rachunkowych?

 • Czas / stopień zaangażowania jest jednym z parametrów, który pozwala dostosować usługę do potrzeb i/lub fazy rozwoju naszych Klientów.
 • Wszystkie funkcje, możemy pełnić w różnym zakresie:
  • pełnego wymiaru na czas nieokreślony (full time),
  • pełnego wymiaru na czas określony (interim),
  • częściowego etatu (part-time).
 • Dzięki takiemu podejściu Klient zyskuje dostęp do potrzebnych kompetencji w określonym przez siebie czasie.
 • Rozwiązanie to pozwala realizować cele i jednocześnie:
  • uniknąć zwiększania poziomu zatrudnienia,
  • przejść przez okres tymczasowego wakatu na wybranym stanowisku.

Co więcej…

 • Współpracujemy z licznymi dyrektorami finansowymi, kontrolerami i głównymi księgowymi o różnym zakresie kompetencji i doświadczeń.
 • Wielokrotnie w mniejszych i średnich organizacjach (MŚP) wystarczy czasowe zaangażowanie, żeby uruchomić pozytywne zmiany w obszarze finansów.
 • przeprowadzaliśmy wiele wdrożeń i mamy wyrobione zdanie w kwestii tego co może zadziałać w sytuacji, w której znajduje się nasz Klient.

Interesują Cię nasze usługi?