Model finansowy

Budowa modelu finansowego jest bardzo dobrą formą rozpoczęcia współpracy.

Dlaczego model finansowy to idealny początek współpracy ?

Wyjaśniamy:

 • często jest to inspirujące i edukacyjne zadanie dla przedsiębiorcy/właściciela, gdyż pozwala (i/lub wymusza) zastanowić się nad perspektywą “gdzie ma być organizacja za 3-5 lat”,
 • przede wszystkim, budowa modelu finansowego wymaga określenia oczekiwanego poziomu przychodów i zysków w wybranym okresie.

Budowa modelu finansowego

 • Model finansowy składa się przede wszystkim z:
  • rachunku zysków i strat,
  • bilansu,
  • zestawienia przepływów pieniężnych,
  • rozbić i analiz dodatkowych.
 • Budowany jest na bazie miesięcznej, analizowany głównie w ujęciu rocznym.
 • Do modelu dokładamy dane historyczne.
 • Dzięki modelowi finansowemu, można w łatwy sposób zbudować budżet na kolejny rok obrotowy.

Jakie możliwości daje model finansowy?

 • Umożliwia identyfikację kluczowych wskaźników biznesowych.
 • Pozwala dobrze zaprojektować plan kont oraz zdefiniować wymiary kontrolingowe (np. miejsca powstawania kosztów, kategorie budżetowe, centra kosztowe, itp. ).

Interesują Cię nasze usługi?