Kontroling

Naszym celem jest zebranie danych dostępnych
w różnych systemach firmy i przedstawienie ich osobom decyzyjnym w sposób, który pomoże im podejmować lepsze decyzje.

Czym się wyróżniamy na tle
tradycyjnych biur rachunkowych?

 • Księgowość ma na celu wprowadzać dane finansowe w sposób, który umożliwia przeprowadzanie odpowiednich analiz zarządczych.
 • Księgowość nie jest celem sama w sobie. Wiemy, że stanowi funkcje pomocnicze dla organizacji.
 • Przeprowadzamy analizę potrzeb, jakie zestawienia są istotne z perspektywy zarządczej i w odpowiedni sposób projektujemy raporty.
 • Stosujemy “top down approach”, czyli od ogółu do szczegółu.
 • Zaczynamy od statutowego rachunku zysków i strat, bilansu i zestawienia przepływów pieniężnych w ujęciu miesięcznym.
 • Jeżeli są wprowadzone wymiary kontrolingowe, miejsca powstawania kosztów, lokalizacje itp, prezentujemy dane w odpowiednim ujęciu, odmiennym od układu zgodnego z ustawą o rachunkowości.

Co więcej…

 • Przeprowadzamy regularne, cykliczne spotkania z Klientami, żeby omawiać comiesięczne raporty i zaprezentować nasze wnioski.
 • Jeżeli Klient posiada biznes plan/budżet, w raporcie bieżącym odnosimy się z wykonaniem do wartości planowanych i szukamy przyczyn odchyleń.
 • Naszym celem jest, żeby wygenerowane analizy pozwoliły Klientom zejść w głąb (drill down) nawet do poszczególnego dokumentu/zapisów.
 • Wdrażamy rozwiązanie BI (business inteligence), które umożliwia generowanie raportów aktualizowanych z systemów automatycznie  (księgowego, operacyjnego, handlowego itp.).
 • Budujemy “forecast” czyli bieżący szacunek przychodów i zysku/(straty) uwzględniający dotychczasowe, aktualne dane, oraz budżet na kolejne miesiące zmodyfikowany, jeżeli zaistniały czynniki zmieniające na przyszłość, pierwotnie przyjęte założenia.
 • Mając dostęp do systemu operacyjnego firmy oraz odpowiedniej struktury danych, jesteśmy w stanie zasugerować i zbudować dodatkowe raporty wspierające poszczególne działy oraz zarząd w przeprowadzaniu analiz.

Prezentacja Rachunku Zysków i Strat

Przykładowy Rachunek Zysków i Strat

Przykładowy zestaw raportów finansowych

Interesują Cię nasze usługi?