Zmiana statusu podatnika VAT po wystawieniu faktury zaliczkowej

Kontrahent naszego klienta otrzymał zaliczkę na poczet usług i wystawił fakturę ze stawką zw, będąc podatnikiem zwolnionym z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Następnie po przekroczeniu progu zwolnienia zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. W jaki sposób powinien udokumentować otrzymanie kolejnej zaliczki? Jak potem wystawić fakturę rozliczającą? Czy należy skorygować pierwszą wystawioną fakturę zaliczkową?

 

Przede wszystkim jedna transakcja nie może być jednocześnie zwolniona i opodatkowana VAT. Sposób opodatkowania zaliczki zależy od sposobu opodatkowania transakcji, a ta została dokonana już przez podatnika VAT czynnego.

  • Pierwsza faktura zaliczkowa była wystawiona bez VAT i było to poprawne, ponieważ kontrahent nie był wtedy podatnikiem VAT.
  • Jeśli teraz wystawi kolejną fakturę zaliczkową będzie ona opodatkowana VAT, ponieważ jest już czynnym podatnikiem VAT.
  • Ponieważ usługa zostanie ostatecznie zrealizowana w okresie, kiedy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, cała transakcja będzie opodatkowana VAT.

Zakładając, że umowa jest podpisana na kwotę netto rozliczenie będzie przykładowo przy wartości umowy 4500 zł wyglądało następująco:

 

netto stawka VAT brutto
zaliczka I 1000 zw 0 1000
zaliczka II 1500 23% 345 1845
faktura rozliczająca 4500 23% 1035 5535
minus zal I -1000 zw 0 -1000
minus zal II -1500 23% -345 -1845
do zapłaty 2000 23% 690 2690

 

Zapraszamy do lektury naszych innych wpisów.