Małe i średnie przedsiębiorstwa górą! – Raport finker

Małe i średnie przedsiębiorstwa górą! Taka ogólna konkluzja płynie z raportu o MŚP w Polsce w latach 2009-2020, przygotowanego  na podstawie danych z GUS przez naszą kontrolerkę finansową, Julię Olbrecht. Zapraszamy do zapoznania się z raportem i jego opracowaniem. Pełen raport znajdziesz TUTAJ. 

Poniżej kilka najważniejszych wniosków:

  • W latach 2013-2020 ich liczba w Polsce urosła o ponad 27% i w 2020 roku były one najliczniejszą grupą wśród firm (2,26 mln). Tuż za nimi uplasowały się mikroprzedsiębiorstwa (2,19 mln), natomiast liczba dużych firm szacowana jest na nieco ponad 3600.
  • W ostatnich latach zatrudnienie w MŚP znalazło około pół miliona osób.
  • Branża, która przeważa wśród MŚP na przestrzeni lat to handel. Istotny wzrost zaliczyły jednak również działalności techniczne czy naukowe, a także budownictwo oraz opieka zdrowotna.

ZOBACZ RAPORT