Kiedy i dlaczego Twoja firma może potrzebować kompetencji dyrektora finansowego (CFO)?

Dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozwijają swój biznes, współpraca z dyrektorem finansowym często jest odkładana na drugi plan. Najczęściej wynika to z ograniczonych możliwości budżetu, jednak przyczyną tego stanu może być również brak świadomości właścicieli firm, o tym jakie korzyści niesie ze sobą współpraca z doświadczonym CFO. 

Poniżej wymieniamy tylko kilka spośród całej gamy argumentów dowodzących, że współpraca z CFO, nawet w niepełnym wymiarze godzinowym, korzystnie wpływa na rozwój biznesu i wartość firmy. 

 • CFO proponuje odpowiednie działania finansowe, operacyjne oraz strategiczne bazując na:
  • prowadzonych miesięcznych szczegółowych rachunkach zarządczych oraz raportów jasno określających i mierzących wyniki finansowe w określonym przedziale czasu
  • wnioskach wyciąganych z ciągłej analizy kluczowych wskaźników wydajności (KPI) 
  • porównaniu bieżących wyników z wynikami historycznymi, a także z budżetowymi i prognozowanymi oczekiwaniami
  • interpretacji wyników finansowych i operacyjnych odpowiednio do przyjętej strategii biznesowej
 • CFO nadzoruje i prowadzi audyt funkcji podatkowej pod kątem zgodności z obowiązującym prawem
 • CFO nadzoruje przepływ środków pieniężnych oraz zarządzanie kapitałem obrotowym
 • CFO negocjuje oraz zarządza głównymi umowami, żeby zminimalizować koszty i zmaksymalizować wartość dla firmy
 • CFO utrzymuje relacje z bankami i inwestorami, w tym dostarcza i przekazuje informacje pożyczkodawcom oraz inwestorom, zapewniając że firma korzysta z wszelkich udogodnień w najbardziej efektywny sposób

Źródło:

https://www.mavencp.com/about/latest/711-do-i-need-a-finance-director